Galletas de la fortuna – Regalos corporativos para empresas - Regalos Promocionales personalizados – Artículos publicitarios – Regalos corporativos originales - Regalos de empresa personalizados

9.1/10
Asesoramiento
Asesoramiento

Standaard spreuken fortune cookies

Oosterse wijsheden

De edele mens verlangt dat de mensen goed zijn, 
maar hij dwingt hen daar niet toe
(Li Chi)
Een verstandig idee op het juiste ogenblik is beter dan een harde les (Han Ying)
Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen (Confucius)
De mens is van nature slecht; 
goedheid is het resultaat van bewuste activiteit
(Hsün Tzoe)
Er is geen grotere ramp dan het onderschatten van een vijand (Lao-tse)
Slechts de geweldloze is zonder gebrek (Lao-tse)
Hoe goden en geesten er uitzien weet men niet; niemand heeft hen gezien. Daarom zijn ze gemakkelijk te schilderen (Han Fei-tzoe)
Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen (Confucius)
Het is een zegen om te kunnen vergeten (Loe Hsün)
Wie veel van zichzelf en weinig van anderen eist, is veilig voor wrok (Mencius)
Een mens die onheil aanricht, 
zal zijn eigen onheil moeilijk kunnen ontlopen
(Lü Poe Wei)
Dat wat mijn leven goed maakt, maakt ook mijn dood goed (Tsjwang-tse)
Er zijn dingen die men méér bemint dan het leven, 
en dingen die men méér verafschuwt dan de dood.
(Mencius)
Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, 
mag een leraar van anderen zijn.
(Confucius)
Zij die weten, spreken niet; zij die spreken, weten niet. (Lao-tse)
Wie alles luchtig opneemt, kan geen succes hebben; 
maar wie geen succes heeft, moet dat luchtig opnemen.
(Tang Sien-tzoe)
De wijze heeft geen onwrikbare beginselen; hij past zich aan bij anderen. (Lao-tse)
Wij kennen het leven niet; hoe kunnen wij de dood dan kennen? (Confucius)
Wat alle dingen in het leven waarlijk bezielt is de liefde (Tsjow-Li)
Genoeg hebben is geluk. Meer dan genoeg hebben is schadelijk. Dat geldt voor alle dingen, maar vooral voor geld (Lao- tse)
Veel bloemen en weinig vruchten, dat is de wijsheid van de hemel; veel woorden en weinig daden, dat is de domheid van de mensen (Li-Tji)
Geen mens kan duizend dagen achtereen en ongestoord van geluk genieten zoals de bloemen ook geen honderd dagen blijven bloeien. (Tseng-Kuang)
Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer verliest. (Meng-Tse)
Eis veel van jezelf, verwacht weinig van anderen, dat bespaart je veel ergernis. (Confucius)
Een dichter die geen genie is, is een idioot. (Mao Toen)
Deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig buren. (Confucius)
Wie deugd heeft, geeft; wie geen deugd heeft, eist. (Lao-tse)
De hoogste openbaring is de stilte. (Lao-tse)
Wie geen vertrouwen stelt in anderen, 
zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.
(Lao-tse)
Hoe meer wetten er zijn, des te meer dieven. (Lao-tse)
Weten wat juist is en het niet in praktijk brengen, 
is gelijk aan gebrek aan moed.
(Confucius)
Als een mens partijdig is, 
ziet hij de dag aan voor de nacht en wit voor zwart.

Regalos-publicidad.es es parte de

Payments